Správa bytového a nebytového fondu


Zásady pronajímání městských bytů a domů


Kontaktní osoba

Lenka Samsonová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
+420 539 029 746

Společnost TEDOS Mikulov s.r.o. také zajišťuje řádnou správu, opravy a udržování bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města Mikulov.

Přehled našich činností:

 • nové nájemní smlouvy byty a nebytové prostory,
 • obnovování nájemních smluv (automatické, na základě usnesení rady města),
 • předepisujeme výše nájmu a služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, tj. vystavujeme aktuální výpočtový list,
 • provádíme evidenci uhrazených plateb za nájemné a služby,
 • zasíláme upomínky dlužníkům nájemného a služeb,
 • evidujeme aktuální počet osob v pronajatém bytě na základě hlášení nájemce,
 • zajišťujeme opravy dle požadavku nájemce,
 • evidujeme stavy měřidel studené vody, teplé užitkové vody a poměrových měřidel tepla k datu rozhodném pro vyúčtování služeb,
 • zadáváme výše společných nákladů za elektřinu pro výtahy, osvětlení společných prostor, úklid v domě a dalších sjednaných služeb, které podléhají vyúčtování,
 • zpracováváme vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v zákonem stanoveném termínu a rozsahu,
 • projednáváme písemně podané reklamace k provedenému vyúčtování služeb,
 • zajišťujeme vyplacení přeplatků z vyúčtování po předchozím zápočtu pohledávek,
 • vystavujeme nájemcům potvrzení o úhradách (bezdlužnost),
 • protokolárně přebíráme a předáváme byty a nebytové prostory,
 • přebíráme byty od exekutora na základě rozhodnutí soudu o vyklizení bytu,
 • vyjadřujeme se za pronajímatele k opravám v bytě na vlastní náklady nájemce.

O společnosti

TEDOS Mikulov s.r.o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714, IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949962 za účelem:

 • správa a údržba nemovitostí (bytový a nebytový fond města), 
 • poskytování technických služeb, 
 • provoz koupaliště, 
 • tepelné hospodářství, 
 • montáž, oprav, revize vyhrazených plynových zařízení
 • a provádění staveb, jejich změn.
TEDOS Mikulov

vytvořil pixelhouse.cz