Realizovaná díla


Rekonstrukce sociálního zařízení na koupališti Riviéra

2021 (I.etapa)

V první polovině roku 2021 došlo k rozsáhlé rekonstrukci sociálního zařízení na mikulovském koupališti Riviéra. Koupaliště dostalo krásné nové šatny, sprchy a toalety. Zrekonstruována byla také technická místnost. Konkrétně se jednalo o jímku na studiční vodu, vzduchotechniku, plynový kotel a sanaci stropu. Nový kabát mají vstupní turnikety a byl opraven havarijní stav kanalizace a elektroinstalace. Nezapomenulo se ani na revitalizaci zeleně v celém areálu koupaliště a nové betonové lavičky.


Rekonstrukce chodníku na ulici Na Hradbách

podzim 2020

Na podzim roku 2020 proběhla na ulici Na Hradbách kompletní rekonstrukce chodníku. Položena byla nová zámková dlažba včetně obrubníků. 


Rekonstrukce chodníku na ulici Hliniště

podzim 2021

Na podzim roku 2021 proběhla na ulici Hliniště kompletní rekonstrukce chodníku. Položena byla nová zámková dlažba včetně obrubníků. 


Rekonstrukce autobusové zastávky na ulici Bezručova

podzim 2021

Na podzim roku 2021 proběhla na ulici Bezručova kompletní rekonstrukce autobusové zástavky. Součástí rekonstrukce byl i nově zbudovaný chodník od křivovatky ulice 1.května, veřejné osvětlení, přechod pro chodce a část chodníku k ulici Žižkova.


Výstavba chodníku na ulici Valtická

2021-2022 (I.etapa)

Ke konci roku 2021 započala I.etapa výstavby chodníku na ulici Valtická. Chodník má propojit ulici Valtickou s cyklostezkou vedoucí do městské části Mušlov. Součástí výstavby je i zbudování nového veřejného osvětlení včetně přechodů pro chodce.


Revitalizace zeleně za sportovní halou

jaro 2022

Začátkem letošního roku proběhla revitalizace zeleně v oblasti za sportovní halou. Došlo k vykácení náletových dřevin a odstranění plotu, který byl v havarijním stavu. Odstraněné dřeviny byly rozdrceny a získaná štěpka byla vrácena do původní plochy.


Chodník na městském hřbitově ve tvaru kříže

léto 2021

V létě roku 2021 proběhla na městském hřbitově výstavba chodníku ve tvaru kříže. Chodník byl vybudován z betonových dlaždic.


O společnosti

TEDOS Mikulov s.r.o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714, IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949962 za účelem:

  • správa a údržba nemovitostí (bytový a nebytový fond města), 
  • poskytování technických služeb, 
  • provoz koupaliště, 
  • tepelné hospodářství, 
  • montáž, oprav, revize vyhrazených plynových zařízení
  • a provádění staveb, jejich změn.
TEDOS Mikulov

vytvořil pixelhouse.cz