Celková plošná deratizace města - jaro 2022


V pondělí 02.05.2022 bude zahájena celková plošná deratizace města. Kladení nástrah bude probíhat do 13.05.2022. Kontroly včetně doplnění nástrah pak ve dnech 16.05.-31.05.2022.

Nástrahy na hubení hlodavců budou kladeny:

1) Do deratizačních staniček v budovách/domech, dvorních traktech, u kontejnerových stání, parkovišť.
2) Přímo do nor - volná prostranství, zelené plochy.

Nástrahy nebudou pokládány volně! V případě zaznamenání takového výskytu vás žádáme o podání zprávy. Mohlo dojít k nežádoucí manipulaci s položenými nástrahami.

Po celou dobu provádění plošné deratizace je třeba, aby majitelé domácích zvířat a rodiče s malými dětmi dbali zvýšené opatrnosti.

Chtěli bychom občany města upozornit na to, že uvedené termíny deratizace mohou být ovlivněny počasím. Pokud bude pršet, pokládka bude přerušena. Děkujeme za pochopení!

Interaktivní mapu celkové plošné deratizace města: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ALrtqUqenDjYWBz7XxL2z8IZqYudGIPB&usp=sharing

O společnosti

TEDOS Mikulov s.r.o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714, IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949962 za účelem:

  • správa a údržba nemovitostí (bytový a nebytový fond města), 
  • poskytování technických služeb, 
  • provoz koupaliště, 
  • tepelné hospodářství, 
  • montáž, oprav, revize vyhrazených plynových zařízení
  • a provádění staveb, jejich změn.
TEDOS Mikulov

vytvořil pixelhouse.cz