Oznámení o provádění stavebních prací – vodovodní přípojka ke koupališti


Společnost TEDOS Mikulov s.r.o. si Vás dovoluje informovat, že v měsících říjnu a listopadu bude probíhat výstavba vodovodní přípojky ke koupališti. Výstavba bude probíhat na ulici Pod Platanem, v její pravé části ve směru k ulici Valtická. Všechny osoby těmito pracemi přímo dotčené, budou o zahájení prací na stavbě v dostatečném předstihu informovány. Žádáme Vás tímto také o zajištění parkování vašich vozidel tak, aby nebránily realizaci stavby.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.

O společnosti

TEDOS Mikulov s.r.o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714, IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949962 za účelem:

  • správa a údržba nemovitostí (bytový a nebytový fond města), 
  • poskytování technických služeb, 
  • provoz koupaliště, 
  • tepelné hospodářství, 
  • montáž, oprav, revize vyhrazených plynových zařízení
  • a provádění staveb, jejich změn.
TEDOS Mikulov

vytvořil pixelhouse.cz