Celková plošná deratizace města


Dne 05.10.2021 bude zahájena celková plošná deratizace města. Deratizace bude probíhat maximálně 6 týdnů. 2 až 3 týdny bude probíhat pokládka a následně po 2 až 3 týdnech kontrola.

Při provádění plošné deratizace budou nástrahy kladeny:

  1. deratizační staničky v budovách/domech, dvorní trakty, u kontejnerových stání, parkoviště,                             
  2. přímo do nor - volná prostranství, zelené plochy.

Nástrahy nebudou pokládány volně! V případě zaznamenání takového výskytu prosím o podání zprávy o místě, mohlo dojít k nežádoucí manipulaci s položenými nástrahami.

Po celou dobu provádění plošné deratizace je potřeba, aby majitelé domácích zvířat a rodiče s malými dětmi dbali zvýšené opatrnosti.

Chtěli bychom občany města upozornit na to, že uvedené termíny deratizace mohou být ovlivněny počasím. Pokud bude pršet, pokládka bude přerušena. Děkujeme za pochopení.

Níže je k dispozici odkaz na interaktivní mapu celkové plošné deratizace města.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ALrtqUqenDjYWBz7XxL2z8IZqYudGIPB&usp=sharing

O společnosti

TEDOS Mikulov s.r.o. je obchodní společností se 100% účastí (jediný zakladatel) města Mikulov, zřízená dne 16. 12. 2004, zapsána v obchodním rejstříku KS Brno, odd. C, vložka 47 714, IČ: 269 49 962, DIČ: CZ26949962 za účelem:

  • správa a údržba nemovitostí (bytový a nebytový fond města), 
  • poskytování technických služeb, 
  • provoz koupaliště, 
  • tepelné hospodářství, 
  • montáž, oprav, revize vyhrazených plynových zařízení
  • a provádění staveb, jejich změn.
TEDOS Mikulov

vytvořil pixelhouse.cz