Parkoviště

Ceník 2019 zde


Parkoviště Komenského

  • Parkoviště pro osobní auta v blízkosti centra s kapacitou 40 parkovacích míst.
  • V dosahu parkoviště se nachází Komerční banka, Česká spořitelna.
  • Parkoviště je vybaveno parkovacím automatem.
  • Je možno využít 1/2 hodiny parkování zdarma při vyřizování záležitostí (za oknem musí být umístěny parkovací hodiny s nastaveným časem příjezdu)
  • Na parkovišti je k dispozici placené sociální zařízení - otevírací doba od 1.5. do 30.9. od 9:00 do 17:00 hodin.

parking

Parkoviště u České pošty, ulice Česká

 • Parkoviště pro osobní auta u centra.
 • Parkoviště je vybaveno parkovacím automatem.
 • Je možno využít 1/2 hodiny parkování zdarma při vyřizování záležitostí na poště (za oknem musí být umístěny parkovací hodiny s nastaveným časem příjezdu).

Dále je možné využít parkoviště na ul. Brněnská, Svobody, Alf. Muchy a Vrchlického.

Pro autobusy jsou vyhrazeny 2 parkovací místa na ul. 22. dubna.

Cena parkovného:

 • od 7:00 do 18:00 hodin denně
 • auto - 5,- Kč za každou započatou 1/2 hodinu

Ceny parkovacích karet:

Zóna 1:

 • 1.500,- kč /rok : Pro první parkovací kartu vydanou osobě s trvalým pobytem, vázanou na vozidlo, jméno a číslo popisné trvalého bydliště žadatele
 • 3.000,- kč/rok : Za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem ve stejné bytové jednotce, rodinném domě, vázanou na vozidlo
 • 4.000,- kč/rok : za kartu osobě s provozovnou či sídlem firmy ve vymezené oblasti vázanou na vozidlo (na jednu provozovnu nebo sídlo firmy možno vydat pouze jednu kartu)

Zóna 2:

 • 500,- kč/rok : Pro první parkovací kartu vydanou osobě s trvalým pobytem, vázanou na vozidlo, jméno a číslo popisné trvalého bydliště žadatele
 • 2.000,- kč/rok : Za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem ve stejné bytové jednotce, rodinném domě, vázanou na vozidlo
 • 2.500,- kč/rok : za první kartu osobě s provozovnou či sídlem firmy ve vymezené oblasti vázanou na vozidlo
 • 3.000,- kč/rok : za každou další kartu či kartu přenosnou na jméno firmy
 • 5.000,- kč/rok cena přenosné parkovací karty, která umožní parkování na všech parkovištích a místech osazených parkovacím automatem (mimo zóny 1 nebo poměrná cena podle požadované doby)
 • 500,- kč/rok : cena parkovací karty vázané na vozidlo, která umožní parkování v zóně 2 na parkovišti Vrchlického, Kapucínská a Česká (mimo parkoviště před poštou) pro fyzické osoby mající zaměstnání na Náměstí, Kostelním nám. A ulici Kapucínská (nebo poměrná cena podle požadované doby)
 • 2.000,-kč/rok nebo 50,- kč/den : cena přenosné parkovací karty, která umožní parkování návštěvám obyvatelů bydlících v zńě 1 a 2 na všech parkovištích a místech osazených parkovacím automatem (mimo zónu 1). Tato karta není určena pro účely podnikání. Karta je vázána na jméno a trvalé bydliště žadatele, přičemž u jednodenní karty si žadatel vyplní datum platnosti sám. Karta je platná pouze v den na ní vyznačeném.
 • 500,- kč/rok : cena parkovací karty pro účel stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou osobou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu v zóně 1, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti zóny 1 a nepožaduje parkovací kartu do zóny 1, která umožní parkování na ulicích Vrchlického, Kapucínská, Svobody, Alf. Muchy (s touto kartou je možné vjet do zóny I., vyložit např. nákup, ale není možné s touto kartou parkovat v zóně I., ale na výše uvedených parkovištích)

V případě platby parkovací karty nebo sazby za stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce dle přílohy nařízení č. 1 nebo za stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce podle přílohy č.1 v průběhu kalendářního roku, je částka stanovena poměrným způsobem pouze za kalendářní měsíce( včetně započatého minimálně však 100,- kč) zbývající do konce kalendářního roku.

Ceník nabývá účinnosti dne 1.1.2018

Prodej karet probíhá celoročně a to vždy v pondělí a ve středu od 7:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hodin. Karta musí být umístěna na viditelném místě (na palubní desce, za sklem) a nesmí ji nic překrývat. Platnost karty je 1 kalendářní rok.

Přehled vymezených zón:

Zóna I.: Náměstí, Kostelní náměstí a ul. Vrchlického - vedle hrobky

Zóna II.: ulice Brněnská, Vrchlického, Svobody, Husova, Zámecká, Alf. Muchy, Vídeňská od křižovatky s ulicí Svobody po křižovatku s ulicí Koněvova, dále ul. Purkyňova, Kapucínská, Koněvova, Česká, parkoviště Česká, Komenského, Svobody, Alf. Muchy, Mlýnská a 1. května (po sjezd na Kamenný řádek).

 • Správa a údržba nemovitostí

  Správa a údržba nemovitostí

 • Poskytování technických služeb

  Poskytování technických služeb

 • Provoz koupaliště

  Provoz koupaliště

 • Tepelné hospodářství

  Tepelné hospodářství

 • Montáž, oprav, revize plynových zařízení

  Montáž, oprav, revize plynových zařízení

 • Provádění staveb a jejich změn

  Provádění staveb a jejich změn