Parkoviště

Parkoviště Komenského

 • Parkoviště pro osobní auta v blízkosti centra s kapacitou 40 parkovacích míst.
 • V dosahu parkoviště se nachází Komerční banka, Česká spořitelna.
 • Parkoviště je vybaveno parkovacím automatem.
 • Je možno využít 1/2 hodiny parkování zdarma při vyřizování záležitostí (za oknem musí být umístěny parkovací hodiny s nastaveným časem příjezdu)
 • Na parkovišti je k dispozici placené sociální zařízení - otevírací doba od 1.5. do 30.9. od 9:00 do 17:00 hodin.

parking

Parkoviště u České pošty, ulice Česká

 • Parkoviště pro osobní auta u centra.
 • Parkoviště je vybaveno parkovacím automatem.
 • Je možno využít 1/2 hodiny parkování zdarma při vyřizování záležitostí na poště (za oknem musí být umístěny parkovací hodiny s nastaveným časem příjezdu).

Nově od 1.9.2019 je k dispozici velké parkoviště na ul. Jiráskova 1 (bývalý BORS)

 • Parkoviště pouze pro osobní auta v blízkosti vlakového nádraží a autobusových zastávek s kapacitou cca 200 parkovacích míst + 7 parkovacích míst pro ZTP
 • V dosahu parkoviště se nachází nádraží ČD, zastávky BUS, cyklostezky směr Březí, Sedlec, Valtice, Ottenthal, koupaliště Riviéra, Billa.
 • Parkoviště je vybaveno 3 parkovacími automaty.

Dále je možné využít parkoviště na ul. Brněnská, Svobody, Alf. Muchy, Vrchlického a Republikánské Obrany (vedle sportovní haly).

Pro autobusy jsou vyhrazeny 2 parkovací místa na ul. 22. dubna.


Ceník za stání silničních motorových vozidel od 1.7.2019

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů

Rada města Mikulov na svém zasedání dne 10.4. 2018 vydala v souladu s § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, tento ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov:

- v zóně 1

1500 Kč/rok     pro první kartu vydanou osobě s trvalým pobytem, vázanou na vozidlo a jméno a číslo popisné trvalé bydliště žadatele

3000 Kč/rok     za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem ve stejné bytové   jednotce, rodinném domě, vázanou na vozidlo

4000 Kč/rok   za kartu osobě s provozovnou či sídlem firmy ve vymezené oblasti vázanou  na vozidlo (na jednu provozovnu nebo sídlo firmy možno vydat pouze jednu kartu)

v zóně 2

500 Kč/rok     pro první kartu vydanou osobě s trvalým pobytem, vázanou na vozidlo a  jméno a číslo popisné trvalé bydliště žadatele

2000 Kč/rok za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem ve stejné bytové jednotce, rodinném domě, vázanou na vozidlo

2500 Kč/rok za  kartu osobě s provozovnou či sídlem firmy ve vymezené oblasti vázanou na vozidlo (na jednu provozovnu nebo sídlo firmy možno vydat pouze jednu kartu)

3000 Kč/rok za druhou kartu osobě s provozovnou či sídlem firmy ve vymezené oblasti vázanou na vozidlo (celkově je možné na jednu provozovnu vydat maximálně  1 další kartu)

- Cena parkovací karty, která umožní parkování na všech parkovištích a místech osazených parkovacím automatem (mimo zóny 1 )   5000 Kč/rok

- Cena parkovací karty vázané na vozidlo, která umožní parkování v zóně 2 na parkovišti Vrchlického, ulicích Vrchlického, Kapucínská a Česká (mimo parkoviště před poštou) pro fyzické osoby mající zaměstnání na Náměstí, Kostelním Náměstí a ulici Kapucínská ve výši 500 Kč/rok (nebo poměrná cena podle požadované doby)

- Cena parkovací karty pro účel stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou osobou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu v zóně 1, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti zóny 1 a nepožaduje parkovací kartu do zóny 1, která umožní parkování na ulicích Vrchlického, Kapucínská, Svobody, A.Muchy. se stanovuje podle zásad uvedených pro zónu 2.

Ceny v parkovacích automatech (mimo parkoviště Jiráskova a Republikánské Obrany vedle sportovní haly):
pondělí – neděle 07.00-18.00

Na dobu parkování: do 30 minut …………………………………………….……………...…… 5,- Kč

                                 za každou další započatou hodinu ……………..……….….…  40,- Kč

Ceny v parkovacích automatech na parkovišti Jiráskova 1 (BORS):
pondělí – neděle 07.00-18.00

Na dobu parkování: za každou započatou hodinu……………….……………...…… 5,- Kč

                                 Celodenní ……………………………………..…………..……….….…  50,- Kč

Ceny v parkovacích automatech na parkovišti Republikánské Obrany vedle sportovní haly:
pondělí – neděle 07.00-18.00

Na dobu parkování: za každou započatou hodinu……………….……………...…… 10,- Kč

                                 Celodenní ……………………………………..…………..……….….…  100,- Kč

Provozní doba parkovacích automatů celoročně:

Pondělí – Neděle   07.00 – 18.00

V případě platby parkovací karty nebo sazby za stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce dle přílohy nařízení č. 1, nebo za stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce dle přílohy nařízení č. 1 v průběhu kalendářního roku, je částka stanovena poměrným způsobem pouze za kalendářní měsíce (včetně započatého, minimálně však 100Kč) zbývající do konce kalendářního roku.

Tento ceník nabývá účinnosti dne    1. 7. 2019.

K tomuto datu pozbývá platnost Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů schválený Radou města 10.4.2018

Upozornění:

Přenosné a návštěvnické karty byly zrušeny.

Prodej karet probíhá celoročně a to vždy v pondělí a ve středu od 7:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00 hodin. Karta musí být umístěna na viditelném místě (na palubní desce, za sklem) a nesmí ji nic překrývat. Platnost karty je 1 kalendářní rok.

Přehled vymezených zón:

Zóna I.: Náměstí, Kostelní náměstí a ul. Vrchlického - vedle hrobky

Zóna II.: ulice Brněnská, Vrchlického, Svobody, Husova, Zámecká, Alf. Muchy, Vídeňská od křižovatky s ulicí Svobody po křižovatku s ulicí Koněvova, dále ul. Purkyňova, Kapucínská, Koněvova, Česká, parkoviště Česká, Komenského, Svobody, Alf. Muchy, Mlýnská a 1. května (po sjezd na Kamenný řádek).

 • Správa a údržba nemovitostí

  Správa a údržba nemovitostí

 • Poskytování technických služeb

  Poskytování technických služeb

 • Provoz koupaliště

  Provoz koupaliště

 • Tepelné hospodářství

  Tepelné hospodářství

 • Montáže, opravy a revize plynových zařízení

  Montáže, opravy a revize plynových zařízení

 • Provádění staveb a jejich změn

  Provádění staveb a jejich změn